1919. augusztus 11.

József főherceg román ultimátumot kap: Magyarország minden hadianyagot átenged és emellett hadba száll Románia mellett, hogy együtt megszerezhessék a szerbektől a Bánságot. A koncepció szerint Románia és Magyarország Ferdinánd király koronája alatt perszonálunióra lépne.


Át kellene adni Romániának Makó és Békéscsaba környékét. Cserébe Románia oktatási engedményeket ígér, beleértve ,,az állam által fenntartott vagy legalábbis szubvencionált magyar egyetemet”. (Romsics 2018: 263. o.) Ilyen ígéretet egyébként a Bukarest a román NATO- és EU-csatlakozás magyar támogatása előtt is tett, szinte pontosan nyolcvan évvel később. Máig sem tartották be, sőt 2020-ban a megadott oktatási jogok szűkítése folyik.

Területi kérdésekben Románia támogatná a Duna-Dráva vonalat, mint szerb-magyar határt. Bácskát, Pécset, Baját és a Drávaközt persze fegyverrel kellene visszafoglalni. A stratégiai cél egy román–magyar–olasz szövetség Jugoszlávia és a szovjetek ellen. Magyarország kapna némi hitelt és talán kevésbé rabolnák ki; ez utóbbi az adott pillanatban égető kérdés. Kétségbeesett helyzetében a magyar kormányzat hajlandó tárgyalni. Van, aki szerint a román-magyar szövetség megoldás lehetne az erdélyi kérdésre, de éppen ez az a pont, ahol Románia gyakorlatilag nem ajánl semmit. Az erdélyi román politikusok talán még hajlandóak lennének az engedményekre, de Bukarest nem. Ezen felül ott van a teljes magyar bizalomvesztés a román ígéretekkel szemben, ráadásul a Brit Birodalom és az Egyesült Államok élesen ellenzi az olasz-román terveket. Magyarország a román érdekek szolgálatában ugrana bele egy újabb háborúba, egyetlen garantált eredménnyel: elveszik Makó és Békéscsaba. E két város megszerzését Brătianu szükségesnek tartja, már csak az Arad-Nagyvárad vasútvonal miatt is, ami ekkor Békéscsabán keresztül fut. A két hónapig húzódó ügy egy újabb nagy ,,mi lett volna, ha” a magyar, sőt európai történelemben. Geopolitikailag valódi védővonalat a Szovjetunióval szemben csak egy erős magyar–lengyel–román szövetséggel lehetett volna képezni. Magyarország teljes elidegenítéséért Csehszlovákiához hasonlóan Románia is nagy árat fizet majd két évvel München után, 1940-ben, amikor szovjet-magyar harapófogóba kerül. De ha ekkor meg is valósul a szövetség, az a román telhetetlenség miatt nagyon egyenlőtlen és kétséges tartósságú lett volna. Ahogy Raffay Ernő írja: ,,Magyarország (...) alávetett szereppel bírt volna, például külpolitikájának alakításában.” (Raffay 1990: 103. o.)Léva
E napon három napos nyelvtanfolyam kezdődött: a lévai tanítóképző-intézet igazgatósága (tót) szlovák nyelvű ingyenes tanfolyamot tart augusztus hó 11-től szeptember 13-áig tartó időközben. A tanfolyamon részt vehetnek férfiak, nők bármily korban, akik legalább az elemit elvégezték.