1919. augusztus 18.

Győr román megszállás alá kerül.


Október 4-ig, 48 napig vannak román csapatok a városban, ezalatt olyan stratégiai tevékenységet végeznek, mint a más ellenőrzésük alá került területeken is: így például a már akkor is fontos hadiipari városban leszerelik az ágyúgyárat és elszállítják berendezéseit.

Léva
Szülők és tanférfiak memoranduma. E hó 18-án, délután 4 órakor, a Lévai Takarékpénztár igazgatósági termében az érdekelt szülők közül számosan és a tanférfiak Holló Sándor elnöklése mellett értekezletet tartottak, amelyben elhatározták, hogy mivel a hiteles statisztikai adatok teljesen igazolják, hogy úgy a város lakossága, mint iskoláinak tanulói igen csekély kivétellel magyarok, memorandumot terjesztenek a csehszlovák kormány elé. Ebben azt kérik, hogy Léva városának összes iskoláiban a tanítási nyelv a jövőben is magyar legyen. A memorandum egyik példányát dr. Šrobár Lőrinc miniszterelnöknek Pozsonyba, - a másik példányát pedig, a város polgármesteréhez küldték.