1919. augusztus 27.

Újabb egyeztetési forduló a 19-i megállapodást követően a Dunántúlon antant engedély nélkül tartózkodó román, illetve a Nemzeti Hadsereg siófoki Fővezérsége képviselői között.


Soós Károly tábornok másnap azt jelenti Horthynak a Mărdărescu tábornokkal folytatott tárgyalásról, hogy a románok nem folytatják az előrenyomulásukat, amennyiben a magyar csapatok sem végeznek zavaró mozgásokat a kialakult arcvonalon, illetve ha a toborzó tevékenységet beszüntetik. Ezek a feltételek nem teljesülnek, a magyar hadsereg újraszervezésére a román megszállás alatt lévő területeken is törekednek a Nemzeti Hadsereg tisztjei, de egy kísérlet kivételével ez a vonal stabil marad. Ennek az egyik oka, hogy a megszálló román erők egyre nagyobb ellenállással néznek szembe a magyar lakosság részéről.