1919. augusztus 28.

Egy román különítmény Győrből kiindulva Csornán, Kapuváron át Vitnyédig nyomul elő. A korábban ismertetett demarkációs vonalhoz képest tehát ez a három, Sopron vármegyei település kerül még ideiglenesen román kézre.


A puhatolódzó támadás feltételezhető célja Sopron és Szombathely, fontos helyőrségi városok megszállásának előkészítési kísérlete lehet, valamint kommunikálhatóan az, hogy az ekkor már Petőháza körzetében tartózkodó Székely Dandárt, mint vörös alakulatot lefegyverezzék, noha ekkor a Székely Dandár már a Nemzeti Hadsereg részét alkotja. A Vitnyéd és Petőháza határában lezajlott rövid harcot követően a románok letesznek szándékaikról, 29-én kiürítik Vitnyédet és Csornát, visszahúzódva Győrbe. A kis létszámú különítményük, miután ellenállásba ütközött, nem feszíti tovább a húrt. Furcsa érdekesség, hogy itt, Sopron vármegyében került utoljára harcérintkezésbe a Székely Dandár (a Verbőczy-féle kolozsvári nemzetőrök) a román haderővel szemben. Ezzel az akcióval a román hadsereg már – ha csupán egy napra is – de már az utolsó addig még nem háborgatott vármegyébe, Sopronba tört be.