1919. július 14.

Kun Béla Clemenceau-nak adott táviratos válaszában ismerteti a román hadsereg által elkövetett, a fegyverszünetet sértő támadások sorozatát, újfent kérve a Tiszántúl kiürítését.

Ezen a napon az antant missziók tanácskozása a Torontál vármegyei Nagykikindán elhatározza a kommün elleni támadást. A Nyugat nem óhajtotta Románia újabb területnyereségeit, de a helyszínen katonai ereje csak a románoknak volt.

Léva
A francia nemzetnek szabadság ünnepét, július 14-én fényesen ünnepelték meg a városunkat megszálló csapatok. A nagy napot megelőző estén 35. gyalogezred zenekara disztakarodót rendezett, az ünnep reggelén pedig ugyancsak a zenekar keltette fel a város közönséget. Az ünnepség délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Először a biciklisták sorakoztak fel, akiknek biciklije francia, cseh színekkel volt feldíszítve. Azután jöttek a cseh legionárius lovasok, kik a Schoeller palotához vonultak, hogy kíséretül szolgáljanak Castella colonellnek. Végül cseh, tót és francia zászlókkal felvonult a katonaság, Müller őrnaggyal az élen.