1919. június 1. – A Pálmay Ernő-féle csoport

Az 1919-es észak-magyarországi harcok során többször szóba került a Pálmay Ernő-féle csoport. Az egység különleges története a parancsnok sorsán keresztül is körvonalazódik:

Pálmay Ernő százados a soproni 18. honvéd gyalogezred tisztje a háború alatt. A hadifogságból csak 1918 novemberében térhetett haza, ami után a Léván állomásozó honvéd helyőrség parancsnoka. A kaotikus viszonyok kialakulásakor katonákból és a csatlakozó barsi és honti polgárokból, illetve diákokból a belső rend fenntartása végett önkéntes alakulatot szervezett, az ún. Pálmay-csoportot.

Különítménye mintegy négy századnyi erőt képviselt. Katonai ellenállást fejtett ki az előrenyomuló cseh legionáriusokkal szemben. 1918. december 23-án megválasztották a Felvidéki Egyesület elnökévé is, amely Magyarország integritását akarta megőrizni. A Károlyi-kormány egységét 1919. január 8-án az Ipoly bal partjára, az újabb demarkációs vonalra vezényelte, ezért elhagyták Lévát.

Katonái közül azokat, akiket családja ehhez a területhez kötött, a szolgálat alól felmentette, így mindössze 79-en maradtak: 24 tiszt és 55 katona. Január 9-10-én Drégelypalánkról először Nagyorosziba, majd Rétságra települt. Január 29-én, a balassagyarmati felkelés napján lefegyverezte a drégelypalánki cseh osztagot, de egy ellentámadás miatt még aznap visszavonult. Másnap azonban a támadást visszaverte és a cseheket kiszorította, a síneket felszedette, majd Balassagyarmaton állomásozott. A Tanácsköztársaság felvidéki hadjárata során csoportjával visszatért Lévára, és véres ütközetben felszabadította.

Májusban, mivel Pálmay nem kötelezte el magát egyértelműen a Tanácsköztársaság mellett, Vácott vésztörvényszék elé állították, de kiszabadították őket. A Pálmay-csoport 1919. május 29-én éjjel Ipolyságért harcolt a csehszlovák csapatokkal. A cseheknek többszörös veszteséget okoztak. A csoportot a Friedrich-kormány 1. csendőr-tartalékzászlóaljként vette át augusztusban. 1919 augusztus végén a román hadsereg Rétságon letartóztatta és Vácra internálta, de Harry Hill Bandholtz tábornok, az amerikai katonai misszió parancsnoka közbenjárására elengedték. (Danis 2020)