1919. június 13.

Újabb Clemanceau-jegyzék jelöli ki a Forradalmi Kormányzótanács számára az új magyar határvonalat északon és keleten.

Gyakorlatilag ez már egybeesik a trianoni határral és tudni lehet róla, hogy a végleges határnak szánják. A táviratos jegyzék felszólítja a tanácskormányt, hogy ürítse ki a visszahódított észak-magyarországi területeket, a felszólítás szerint június 19-ig. Ígéretet tesz arra, hogy együttműködés esetén a románok kiürítik a nem nekik ígért tiszántúli területeket. A kommün politikai pártja – amelynek neve közben Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártja lett, – két nap múlva, 15-én elfogadja a francia javaslatot, azaz gyakorlatilag elfogadja Trianont. A Vörös Hadsereg kiüríti Zólyomot.