1919. június 24.

A hadsereg-főparancsnokság a következő rendeletet adta ki a hadra kelt Vörös Hadsereg számára: a hadseregben mindennemű kártya- és szerencsejáték tilos. Ellenkezik a proletárszellemmel!


A Vörös Hadsereg csapatai, Szamuely Tibor vezetésével, leverik a Duna-menti felkelést. Mintegy kétezer ember menekül a déli demarkációs vonalon túlra, szerb ellenőrzés alatti területre. Ekkor történik a vörösterror egyik elhíresült vérengzése, Dunapatajon összesen 64 áldozattal. Ugyanezen a napon a fővárosban is ellenforradalmi puccskísérletet ver le a karhatalom. Ez a ludovikás lázadás, 29 tiszt és 257 katonai akadémista felkelése. 25-ére virradó éjszaka megtörik az ellenállást a felvonultatott tüzérséggel. A 18 vörös áldozatot majd 30-án temetik el ünnepélyesen.