1919. május 30.

Szikszó újra magyar kézen. A sorozatos kudarcok és vereségek miatt a csehek az olasz parancsnoklást hibáztatják.

Ezzel a nappal véget ér Luigi Giuseppe Piccione tábornok és olasz missziójának küldetése a Csehszlovák Légió hadvezetésében. Ettől a naptól kezdődően az olasz tisztek helyét a csapatok élén és az irányító törzsekben francia tisztek veszik át. Sőt, ettől kezdődően az egész Csehszlovák Hadsereg parancsnoki vezetését 1925-ig bezárólag francia tisztek látják el.