1919. október 7.

Pontosan 57 napnyi megszállás után a román megszállók elhagyják Székesfehérvárt.


Távozásukat követően a lakosság a megszállók különféle című károkozásáért mintegy ötmillió aranykorona kártérítésért fordulnak a helyhatósághoz. Ezek a károk származhattak rekvirálásból, vagy fosztogatásból, avagy ellenszolgáltatás nélkül igénybevett szolgáltatás nem megtérített díjából. Horthy Miklós fővezér ugyanezen a napon tesz ünnepélyes látogatást Szekszárdon és Tolnán.