1919. október 8.

A Pesti Hírlap vezércikke szinte prófétai: „Soha sorsdöntőbb időket nem éltünk, mint aminők a mai pillanatok. Ausztria népei érzik ezt s politikusai fölkészültek reá. Csak a magyar politikusok nem látszanak érezni a pillanat történelmi jelentőségét pedig nemcsak a monarchiának, hanem Magyarországnak sorsa is most dől el.


A magyar nemzet jövendőjét is most csinálják meg századokra. S ha e korszakban nem lesz erős és egységes a nemzet s ezt a nemzeti akaratot becsületes bátorsággal és eréllyel nem képviselik politikusaink, akkor nagyon szomorú lehet az a jövendő.” (
Mit kíván a magyar nemzet?,  Pesti Hírlap, 1918. október 8.)