1919. szeptember 12.

A költő, ideológus és kalandor, valamint repülő-pilóta ezredes, Gabriele d’Annunzio ezen a napon mintegy 2 600 olasz szabadcsapatos katonája élén bevonul Fiume kikötővárosba, elűzve onnét a csekély brit és francia őrséget.


Majd egy évvel később – 1920. szeptember 8-án – a veszélyesen élni jelszavát a szélsőségességektől abszolút nem mentes életmódjával hitelesítő irodalmár az általa kiváltott nemzetközi jogi bonyodalom ideiglenes megoldására kikiáltja Carnarói Olasz Kormányzóságot. Nem lévén szerény ember, természetesen saját vezetésével. Carnaro, vagy Quarnaro olaszul annyit tesz, mint Kvarner, azaz a kormányzóság neve az öböl nevéből ered. Az öböl annyira mély, hogy akár a legnagyobb hajók is kiköthetnek, ezért fontos kikötő máig Fiume/Rijeka.

A Fiume nevet először IV. Béla 1260-as keltezésű oklevele említi. Mária Terézia 1776-ban közigazgatásilag Horvátországhoz csatolta, majd 1779. április 29-i rendeletével Magyarországhoz kapcsolta önálló státuszú városként. Fiume az 1868-as horvát-magyar kiegyezés alapján, mint corpus separatum, jogilag Magyarországhoz tartozott földrajzi elszigeteltsége ellenére 1918-ban is. Magyarország rengeteg pénzt fektetett a kikötőbe, Baross Gábor idején két nagy tervben mintegy 55 millió aranykoronányi fejlesztést hajt végre itt a magyar kormányzat. Ennek célja a magyar ipar könnyebb piacra jutási feltételeinek megteremtése volt. Fiumét 1874-re vasútvonal kötötte össze Budapesttel. Közismert, hogy Fiume leghíresebb magyar ajkú szülötte későbbi, ismertebb nevén Kádár János (születési anyakönyve szerint Giovanni Giuseppe Czermanik) volt, aki 1912. május 26-án a Sancto Spirito kórházban jött világra. Szintén érdemes a megemlékezésre a világhírű magyar pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály, aki 1934-ben született Fiumében. Családjával tízéves korában menekült Velencébe. A magyar közigazgatás és rendőrség 1918. október 28-án hagyta el a kikötővárost Jekelfalussy Zoltánnal, az utolsó helyi kormányzóval.

Az olasz katonai provokáció idején a kikötőváros lakossága mintegy 50 ezer fő, aminek mintegy fele, 24 ezer fő olasz, negyede, 13 ezer fő horvát, viszont a jelentős beruházások, fejlesztések következtében több mint hatezer magyar (13 százalék) is él itt, 2 400 német, mintegy háromezer egyéb szláv, és 240 fő angol nemzetiségű lakosa mellett. Vallási tekintetben a város 90 százalékban római katolikus és mintegy 1 700  izraelita polgára van.

A városnak a nagyhatalmak tervei szerint a szerb dinasztia dominanciája alatt létrehozandó Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kellett volna kerülnie. Ezzel sem a helyi lakosság, sem a győztes nagyhatalom Itália nem értett egyet, de a nemzetközi megállapodásokat sértő akcióban mégsem támogathatta d’Annunzio extravagáns és önkényes műveletét. Az olaszok és a délszláv királyság egyezményükben Danzig példájának felhasználásával 1920. november 12-én Fiume szabad városi státuszában állapodtak meg. A megállapodás alapján a városállamot elismerte a Franciaország, a Brit Birodalom és az Egyesült Államok. A Szabadállamnak hivatalos nyelve volt a magyar is. D’Annunzio azonban ezt a nemzetközi jogi megállapodást sem fogadta el. Fiume helyzete még két esztendeig rendezetlen maradt, olasz kormánycsapatok több ízben is be kellett avatkozzanak a rend fenntartása érdekében. Végül Mussolini és Sándor jugoszláv király 1924. január 27-én egyezett meg a probléma felszámolásáról azzal, hogy a várost és környéke nagyobb részét Olaszország, míg a Susak kikötőnegyedet a délszláv királyság kapta meg. Az újabb világháborút követően Jugoszlávia elfoglalta Fiumét, az olasz lakosság túlnyomó többsége elmenekült. Ma Rijeka 120 ezer lakosából 106 ezer horvát és mindössze 2.500 lakosa, mintegy 2 százalék olasz.