1919. szeptember 19.

Sigray Antal gróf – Nyugat-Magyarország kormánybiztosa, majd 1920-tól Körmend legitimista nemzetgyűlési képviselője – táviratot intéz a soproni városi tanácshoz, amelyben közli, hogy bár az antant a nyugati vármegyéket Ausztriához csatolta, a magyar kormány ezt nem ismeri el, mert az antant a magyar kormánnyal még nem tárgyalt a békéről.


„A magyar kormány ezt a szerződést nem ismeri el és Ausztriával szemben fegyveresen fog fellépni. A magyar csapatok parancsot kaptak, hogy a határszéli közlekedést szigorúan ellenőrizzék.” A térséget Lehár Antal ezredes, Lehár Ferenc öccse védi helyben toborzottakkal és székelyekkel. (
Magyarország nem nyugszik bele Nyugatmagyarország elvesztésébe, Dunántúl, 1919. szeptember 19.)