1921. október 8.

Folyik a határmegállapítás délen, de nem megy egyszerűen.


A
Friss Ujság beszámolója szerint „a szerbek letartóztatták és elhurcolták azokat a vend nemzetiségű honfitársainkat, akik tömegesen kérték a határmegállapitó- bizottságtól szűkebb hazájuknak Magyarországhoz való visszacsatolását (…) A letartóztatott emberekkel kegyetlenül bánnak, ütik, verik őket, Gáspár József marokréti vendéglőst oly kegyetlenül bántalmazták, hogy most a muraszombati kórházban élet-halál közt lebeg. Örihódoson egy Rössler nevű fiatalembert, aki a bántalmazott védelmére kelt, a jugoszláv csendőrök lelőttek. Pártosfalván a csendőrök őrtüzet adtak a határmegállapitó bizottsághoz vonuló menetre. A sortűz következtében ötven ember megsebesült. Még sok száz embert akartak letartóztatni, de ezek jórésze elmenekült. Sokan a vendségi erdőben bujkálnak, mások átszöktek a határon. A vend népet a szerbek brutális fellépése a végsőkig elkeserítette. Hangoztatják, hogy a szerencsétlenek sem mit sem tettek, amivel ezt a bánásmódot kiérdemelték volna, mert csupán elemi jogukkal éltek akkor, amikor a határmegállapitó bizottság előtt megmondták véleményüket.” (A vendek vértanusága, Friss Ujság, 1921. október 9.)