1919. július 25.

A hódmezővásárhelyi tömegmészárlás 56 áldozattal. Az anarchisztikus időket mindig akad, aki kihasználja, de még ebből is kirívó az, amire két, román szolgálatban álló bűnöző vetemedett Hódmezővásárhelyen és Mártélyon.


Mint említettük, ezekben a napokban a Vörös Hadsereg offenzívája miatt a románok kiürítették Hódmezővásárhelyt. A pontos ok nem ismert, de a visszatérő román hadsereg bosszúszomjas. Egyes források szerint a kivonulás során a helyi lakosok megtámadták a románokat. A megszállókkal együtt tér vissza egy román hadnagyi egyenruhát viselő magyar kalandor. Berényi László már korábban csatlakozott a román hadsereghez, e minőségében pedig rendőrségi munka címén válogatás nélküli rablásokat hajtott végre, és teljesen önkényesen letartóztatott, fogságba vetett polgárokat. A román csapatok örömmel toboroztak bárkit, aki hajlandó volt csatlakozni alakulataikhoz, például öt hold föld ígéretéért, és az ilyen emberekkel végeztették el sokszor a piszkos munkát. Berényi ezen a napon 49 fogvatartottat hurcol el, az út során pedig még elfogat 7 főt. Az összesen 56 embert Mártély mellett két tanyán a felügyelete alá rendelt román katonákkal kivégezteti. Logikus oka ennek csak az lehet, hogy román parancsnokai a lakosság megfélemlítésére utasították. Hogy túlteljesítette-e a parancsot, nem tudni, de az eset olyan felháborodást kelt, hogy a román városparancsnok elhatárolódik tőle. Berényit az egész város előtt megbotoztatja, majd a kalandort, helyi fényképészsegéd társával együtt kivégezteti. Bár Berényi neve maradt fenn, ő csak eszköz volt a román megszállók kezében. Egy, a megfélemlítő akció elvégzése után feláldozható eszköz.