1920. július 7.

A „Honvédelmi minisztérium helyzetjelentése: Zajta községet, Szatmárnémetitől tizenhárom kilométerre északra, a románok kiürítették. Bizottságilag átvettük.” (A románok visszavonulása, Pesti Hírlap, 1920. július 9.)


Zajta visszatérése Gaál Lajos helyi iskolaigazgató, kántortanító érdeme. Ő észlelte, hogy a kihirdetett szerződés és a megállapodáson megrajzolt térkép nincs összhangban. Diplomáciai készségének, kitartásának és lelki erejének köszönhetően a falu visszakerült Magyarországhoz. Nem ez az első eset.

1920 júniusában, mindössze két héttel az új határok meghúzását követően, már visszakerült Magyarországhoz Hollóháza. Magát a települést Csehszlovákiának ítélték, azonban a porcelángyár Magyarországon maradt. A gyárat akkor tulajdonló Károlyi-család közbenjárására határkorrekciót végeztek el a területen. Zajta ma kicsit több mint négyszáz lakosú kistelepülés, román lakossága nincs, és nem is volt. Hollóháza lakosságának is csupán töredéke szlovák.