1919. június 1.

Lenin segítséget nem küld Magyarországnak, de szép szavakat igen:

„Elvtársak! Magyarországi munkások! Ti a világnak még különb példát nyújtottatok, mint a Szovjetoroszország, minthogy ti érhettétek, mint lehet egyszerre egyesíteni a valódi proletárdiktatúra alapján az összes szocialistákat. Előttetek a hálás és egyben nehéz föladat, hogy megerősítsétek azt az antant elleni nehéz háborúban. Legyetek kitartók! Ha mutatkozik ingadozás a szocialisták között, akik most csatlakoztak az új platformhoz, a proletárdiktatúrához, nyomjátok el kíméletlenül az ingadozást. A háborúban a gyávák törvényes osztályrésze — az agyonlövetés. Ti az egyedüli tisztességes, természetes forradalmi háborút vívjátok, az elnyomottak háborúját az elnyomók ellen, a háborút a szocializmus győzelméért. Az egész világ munkásosztályának minden tisztességes tagja a mi oldalunkon. Minden hónap közelebb visz bennünket a világproletárforradalomhoz.  Legyetek kitartók. A győzelem a mienk lesz! Lenin.”  (Üdvözlet a magyar munkásoknak! Népszava, 1919. június 1.)

A magyar Vörös Hadsereg ezen a napon sikeresen szétválasztja a román és cseh csapatok korábban egyesült arcvonalát. Felszabadul a cseh arcvonal keleti szélén Szerencs.